Journal

Tunnelmia ensimmäisistä valmistujaisista

Ensimmäiset Kalevala Training Center -koulutuskeskuksen koulutusohjelmat lähtivät pyörimään syyskuussa 2020. Tietotekniikan, kampaamoalan ja ompelijan tutkinnon opiskelijat aloittivat ensimmäisten aihealueiden läpikäynnin.

Opiskelijoiden into ja odotukset olivat korkealla. Monilla kampaamoalan ja ompelijan tutkinnon opiskelijoilla on haaveena oman yrityksen perustaminen. Paikalliset opettajat pitivät huolta kurssien sisällöistä ja toteutuksesta.

Kampaamoalan ja ompelijan tutkinnon opiskelijat saivat harjoitusasiakkaita jo pian aloittamisen jälkeen. Käytännön asiakastyö on ollut monille mieluisin tapa oppia ja oikeat tilaustyöt ovat luoneet pienen lisähaasteen. Ompelijaopiskelijat ovat toteuttaneet koulupukuja, mekkoja ja muutostöitä. Kampaamoalan opiskelijat taas ovat tehneet asiakkaille erilaisia hoitoja, hiusten pesuja, kampauksia, sekä letti- ja rastoitustöitä.

Jo alkuun haastetta loi opiskelijoiden koulutustaso: osa tytöistä ei ollut käynyt koulua lainkaan ja osa oli pudonnut jo alakoulusta. Heidän luku- ja kirjoitustaitonsa on siis heikko. Tämä vaati opettajilta paljon kykyä mukautua tilanteeseen ja muovata kokonaisuutta niin, että kaikki pysyivät mukana myös teoriaosuuksissa.

Tietotekniikan opiskelijat kävivät läpi tietokoneen peruskäyttöä, jonka jälkeen he siirtyivät nopeasti Microsoftin ohjelmistoihin. He toteuttivat vähintään yhden opiskelijatyön jokaisella ohjelmistolla. He kirjoittivat esimerkiksi työnhakukirjeen, suunnittelivat käyntikortin, pitivät presentaation, harjoittelivat taulukkolaskentaa kirjanpitoesimerkillä ja suunnittelivat mainosmateriaaleja.

 Ensimmäisenä valmistuivat kampaamo- ja tietotekniikan alojen opiskelijat marraskuun lopulla – 14 kampaajaa ja 12 tietotekniikan opiskelijaa. Järjestimme juhlallisen seremoniatilaisuuden ja kutsuimme oppilaiden vanhemmat paikalle. Opiskelijat järjestivät myös luokittain ohjelmanumerot, joiden myötä vieraat pääsivät kuulemaan mitä kaikkea opiskelijat olivat oppineet.

Ensimmäiset Kalevala Training Centerin kuukaudet ovat opettaneet meille paljon. Olemme saaneet paljon uusia ajatuksia siitä, kuinka toimintaa voisi kehittää ja mihin suuntaan haluamme kokonaisuutta viedä. Erityisesti heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden tukeminen ja opiskelumahdollisuuksien turvaaminen täytyy varmistaa. Meidänkin opiskelijoita uhkaa niin pakkoavioliitot kuin köyhyyden tuomat haasteet. Meidän tärkein tehtävä on tehdä parhaamme sen suhteen, että kaikki koulutuksen aloittaneet opiskelijat pystyvät käymään oppitunneilla ja suorittamaan kurssin aikataulussa. Sen ohella opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on tietysti kaiken etusijalla.

Haluamme myös kehittää opiskelijoille lisää mahdollisuuksia opintojen jälkeen. Olemme jo järjestäneet ylimääräisenä kurssina CV:n tekotunteja ja työnhakutukea valmistuneille opiskelijoille. Lisäksi kurssien opettajat ovat järjestäneet opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia päästä tutustumaan yrityksiin. Pian aloitamme myös uuden yrittäjyys aiheisen kurssikokonaisuuden, johon jo valmistuneet oman yrityksen perustamisesta kiinnostuneet opiskelijat voivat liittyä.

Kehitettävää löytyy, mutta lähtökohtaisesti on ollut suuri ilo seurata opiskelijoiden oppimisprosessia ja innostunutta asennetta koulutusta kohtaan. Joka kerta kun käyn piipahtamassa luokissa opiskelijat esittelevät innoissaan töitään ja uusia taitojaan. Heidän kehityksensä on ollut huimaa!  

Nyt ensimmäisten valmistujaisten jälkeen on hyvä jatkaa entistä kokeneempana eteenpäin. Ompelijan tutkinnon ensimmäinen ryhmä jatkaa vielä kolme kuukautta, mutta toiset ryhmät tietotekniikan ja kampaamoalan opiskelijoita ovat jo aloittaneet ensimmäiset kurssinsa.  


Seuraa Kalevala Training Centerin arkea ja edistysaskelia – ja kuulet kuinka suomalainen koru tuottaa tänä päivänä paitsi iloa ja hyvää mieltä kantajalleen, myös konkreettista hyvää tuhansien kilometrien päässä pienessä kenialaiskylässä.

Lue lisää Kalevala Training Centerin kuulumisista.

Artikkelin kirjoittaja: Viola Wallenius, Makongen, Kenia